Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega in zgodnjega novega veka

Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega in zgodnjega novega veka

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 40

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Germ Martin

Vsebina seminarja je usklajena s področjem evropske umetnosti poznega srednjega veka (gotika) in zgodnjega novega veka (renesansa) v Zahodni Evropi, vendar se vsako leto spremeni in je objavljena pred pričetkom študijskega leta. Teme so izbrane tako, da podrobneje predstavijo izbrano strokovno problematiko oz. področje, ob katerem študentje poglabljajo svoje znanje, sledijo zastavljenim ciljem in razvijajo zahtevane predmetno specifične kompetence. Študent se lahko v skladu z možnostmi vključuje v raziskovalno delo pod vodstvom mentorja.

- Johann Huizinga, Jesen srednjega veka, Ljubljana 2011
- Otto von Simpson, The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, Princeton 1988
- Michael Camille, The Gothic Idol. Ideology and Image-Making in Medieval Art, Cambridge 1991
- Cesare Ripa, Iconologia, 1593
- Leon Battista Alberti, De re Aedificatoria, 1452
- Rudolf Wittkover, Architectural Principles in the Age of Humanism, London 1989
- Hans Belting in Christiane Kruse, Die Erfindung des Gemäldes: Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei, München 1994.

Seznam obvezne literature je sicer predpisan glede na izbrano seminarsko temo in je določen pred začetkom študijskega leta. Literatura k specifični problematiki je najavljena sproti, skladno s potekom dela v seminarju. /
The list of set literature is composed according to the topic chosen for the seminar and is prepared before the academic year begins. An additional specific topic-related reading list is composed in accordance with current work at the seminar.