Izbrana vprašanja iz sodobne zgodovine JV Evrope

Izbrana vprašanja iz sodobne zgodovine JV Evrope

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina

Vsebina seminarja se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina seminarja so različna vprašanja iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.

Poudarek je na predstavitvi zgodovine raziskav, trenutnega stanja s pregledom relevantne literature in glavnih virov. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju se seznanijo s prob-lematiko in odprtimi vprašanji in znajo sami oblikovati raziskovalni problem ter zbrati vire in literaturo ter ga raziskati, dognanja pa predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.