Južnoslovanske družbe in kulture

Južnoslovanske družbe in kulture

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Predmet je vsebinsko sestavljen iz dveh delov:
1. Teoretično spoznavanje južnoslovanskega prostora: geografske, politične, zgodovinske in kulturne raznolikosti; oblikovanje skupnega južnoslovanskega kulturnega prostora; spoznavanje kompleksnosti pojma družba in kultura.
2. Delo na terenu/projektno delo: interdisciplinarno preučevanje jezikoslovnih, literarnih, kulturoloških in širših družbenih pojavov na terenu ali v projektnem delu; spoznavanje jezikovnih in kulturnih razlik v določenem prostoru in času.

Temeljna literatura:
- Ivan Čolović: Balkan – teror kulture. Beograd: Biblioteka XX vek. 2008.
- Sandro D'Angelo, Georgios Ghiatis: Države zahodnega Balkana. Evropski parlament, 2008. http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/relati….
- Tanja Petrović: Dolga pot domov. Reprezentacija zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu. MediaWatch. http://mediawatch.mirovni-institut.si/edicija/seznam/22/.
- Marija Todorova: Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek. 2006.

Dodatna literatura bo navedena na začetku semestra glede na obravnavano regijo.