Kitajska umetnost

Kitajska umetnost

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina predmeta vključuje naslednje ključne tematike kitajske umetnosti:
umetnost bronastih in ostalih izdelkov zgodnjega obdobja
- umetnost bronastih in ostalih izdelkov zgodnjega obdobja
- slikarstvo
- kiparstvo
- arhitektura
- umetnost vrtov
- umetnost porcelanastih izdelkov
- obrtna umetnost
Vsebina vključuje poznavanje vseh ključnih področij kitajske umetnosti od pojava prvih umetnostnih teženj do konca 20. stoletja. Pri tem je poudarek na specifičnosti kulturno- zgodovinskega in družbenega razvoja Kitajske ter njihovem vplivu v idejnih in oblikovnih tendencah kitajske umetnosti.

1. Barnhart, Richard M etal. 1997. Three Thousand years of Chinese Painting, New Havenand London: Yale University Pres, Beijing: Foreign Language Press. COBISS.SI-ID  42744577
2. Chang Kwang-chih, in XuPingfang. 2005. The Formation of Chinese Civilization An Archaeological Perspective (ur. Sarah Allan). New Haven in London: Yale University Press; Beijing: New WorldPress. COBISS.SI-ID  34826338
3. Paludan, Ann. 2006. Chinese Sculpture: A Great Tradition. Chicago: Serindia Publications. COBISS.SI-ID  41023586
4. Sullivan, Michael. 1996. Art and Artists of Twentieth-century China. Berkely, Los Angeles, London: University of California Press. COBISS.SI-ID  67397730
5. Sullivan, Michael. 1997. The Meeting of Eastern and Western Art. Berkely, Los Angeles, London: University of California Press. COBISS.SI-ID  48281442
6. Steinhardt, Nancy S (ur.). 2002: Chinese Architecture. New Havenand London: YaleUniversity Press, Beijing: New WorldPress. COBISS.SI-ID 
7. Tregear, Mary. 1997. Chinese Art. Reviseded. London. Thames and Hudsong Ltd. COBISS.SI-ID 65583360 
8. Vampelj Suhadolnik, Nataša. 2012. Med konservativizmom in radikalizmom: Modernizacija kitajskega slikarstva v dobi Republike. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Tradicija v objemu modernosti: Stoletje kitajskega preporoda. str. 81–110. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofskefakultete. COBISS.SI-ID 264097024 

Dodatno za enopredmetno smer Sinologija
9. Clark, John A. 2010. Modernities of Chinese Art. Leiden-Boston: Brill. COBISS.SI-ID 109968131
10. Rhie, Marylin M.(2007) Early Buddhist Art of China and Central Asia. vol. 1. Leiden: Brill. COBISS.SI-ID  49870946
11. Dodatna literatura po izboru predavatelja.