Knjige in mediji

Knjige in mediji

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina, izr. prof. dr. Blatnik Andrej

• Slovenske in svetovne medijske prakse.
• Koncept javnih medijev.
• Knjige in knjižne vsebine v tiskanih in elektronskih medijih v Sloveniji in svetu.
• Žanri medijske prezentacije.
• Literarne recenzije, knjižna publicistika, knjižne pogovorne oddaje v elektronskih medijih, blogi, vplivneži na družbenih omrežjih …

STANDAGE, Tom (2013). Writing on the Wall. Social Media – the First 2.000 Years. New York: Bloomsbury.
BRIGGS, Asa, BURKE, Peter (2005). Socialna zgodovina medijev. Ljubljana: Sophia.
ANDERSON, Benedict (1998). Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis.
CHAPPEL, Warren in BRINGHURST, Robert (1999). A Short History of the Printed Word. Vancouver: Hartley and Marks Publishers.
TAYLOR, Paul A. in HARRIS, Jan Ll (2008). Critical Theoris of Mass media. Berkshire: Open University Press.