Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija

Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji španske in hispanoameriške poezije od njunih začetkov do danes, s poudarkom na umetniških tokovih 19. in 20. stoletja ter s teoretičnimi osnovami poetičnega jezika. Predmet vključuje tudi podrobno analizo posameznih del.

Španska poezija:
- značilnosti španske lirike od začetkov do konca Zlatega veka

Romantika: značilnosti; glavni predstavniki
20. stoletje:
- modernizem in njegov odnos s pesniškimi tendencami v evropski poeziji; glavni predstavniki
- pesniške generacije na prelomu in ob začetku stoletja; generacija 98, dvajsetostoletniki in generacija 27
- povojno pesništvo v Španiji in v izgnanstvu
- pesniška generacija petdesetih let
- Nueve novísimos
- sodobna pesniška produkcija

Hispanoameriška poezija:
20. stoletje:
- eksperimentalna avantgardna in hermetična poezija
- »ultraísmo«: Jorge Luis Borges
- posamezni pesniški izrazi