Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija

Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji španske in hispanoameriške poezije od njunih začetkov do danes, s poudarkom na umetniških tokovih 19. in 20. stoletja ter s teoretičnimi osnovami poetičnega jezika. Predmet vključuje tudi podrobno analizo posameznih del.

Španska poezija:
- značilnosti španske lirike od začetkov do konca Zlatega veka

Romantika: značilnosti; glavni predstavniki
20. stoletje:
- modernizem in njegov odnos s pesniškimi tendencami v evropski poeziji; glavni predstavniki
- pesniške generacije na prelomu in ob začetku stoletja; generacija 98, dvajsetostoletniki in generacija 27
- povojno pesništvo v Španiji in v izgnanstvu
- pesniška generacija petdesetih let
- Nueve novísimos
- sodobna pesniška produkcija

Hispanoameriška poezija:
20. stoletje:
- eksperimentalna avantgardna in hermetična poezija
- »ultraísmo«: Jorge Luis Borges
- posamezni pesniški izrazi

- BELLINI, GIUSEPPE: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia. COBISS.SI-ID - 11194722
- DEBICKI, ANDREW P.: Historia de la poesía española del siglo XX. Madrid: Gredos. COBISS.SI-ID - 12057442
- DÍEZ BORQUE, JOSÉ MARÍA: Comentario de textos literarios: método y práctica. Madrid: Editorial Playor. COBISS.SI-ID – 38373730
- DÍEZ DE REVENGA, FRANCISCO JAVIER: Las vanguardias y la Generación del 27. Madrid : Síntesis, 2004. COBISS.SI-ID - 66383714.
- ESTÉBANEZ CALDERÓN, DEMETRIO: Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza Editorial. COBISS.SI-ID - 18536290
- KALENIĆ RAMŠAK, BRANKA: Izbrana poglavja hispanoameriške književnosti 19. in 20. stoletja, FF. COBISS.SI-ID – 275260416
- LUJÁN ATIENZA, ÁNGEL L.: Cómo se comenta un poema. Madrid: Editorial Sintesis, 2000. COBISS.SI-ID - 34681698
- MARCHESE, ANGELO, FORRADELLAS, JOAQUÍN: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID – 1630562
- PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Las épocas de la literatura española. Barcelona : Ariel, 2012. COBISS.SI-ID - 53450082
- QUILIS, ANTONIO: Métrica española. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 46866530
- RICO, FRANCISCO et al.: Historia de la literatura española. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID – 1577826, COBISS.SI-ID – 1630818, COBISS.SI-ID – 1578082, COBISS.SI-ID – 1631586, COBISS.SI-ID – 1631842, COBISS.SI-ID – 1632354, COBISS.SI-ID – 1635938
- VARELA MERINO, ELENA et al.: Manual de métrica española, Madrid: Castalia. COBISS.SI-ID - 36971874