Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem:
Osnovno naslavljanje, pozdravi in kontaktne situacije; Države in prebivalci; Družina in osebni podatki; Prosti čas; Kje in kako živimo; Slovaška mesta in kraji, Jedi in pijače, Slovaške tradicije
Slovnica: Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini, spreganje glagolov v sedanjem in preteklem času, stopnjevanje pridevnikov, predlogi in vezava s posameznimi skloni.

- Renáta Kamenárová &kol.: Krížom krážom A1, Bratislava 2018
- Helena Ivoríková &kol.: .: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009
- file:///C:/Users/Darija/Downloads/SJ_pre_azylantov_a_ziadatelov_o_azyl_4meg%20(1).pdf
- Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004
Slovarji:
- Krátky slovník slovenského jazvka, Bratislava 1996.
- Synonymický slovník slovenského jazyka. Bratislava 1997.
- Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 2006.