Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Osnovne informacije o bolgarskem jeziku; cirilica (posebnosti bolgarske cirilice); bolgarsko glasoslovje; sedanjik, prihodnjik, oblike glagola ???, oblike preteklih glagolskih časov (imperfekt, aorist) in njihova raba, oblike osebnih zaimkov; člen, števnik; osnovno besedje in osnovne jezikovne zgradbe, ki služijo kot temelj osnovnih sporazumevalnih vzorcev.
Branje enostavnejših besedil v bolgarskem jeziku in utrjevanje osnovnih sporazumevalnih vzorcev. Teme: družina, delo, prosti čas, družba, okolje.

P. Pašov. Praktičeska b?lgarska gramatika. Sofija, Narodna prosveta, 1989.
T. Bojadžiev, I. Kucarov, J. Penčev. S?vremenen b?lgarski ezik. Fonetika, leksikologija, slovoobrazuvane, morfologija, sintaksis. Sofija, 1998.
V. Georgiev, P. Ilčev, I. Dobrev, T. Bojadžiev, P. Pašov, S. Brezinski, H. P?rvev. B?lgarskijat ezik – ezik na 13-vekovna d?ržava. Sofija, Narodna prosveta, 1981.
L. Andrejčin, L. Georgiev, S. Ilčev, N. Kostov, I. Lekov, S. Stojkov, C. Todorov. B?lgarski t?lkoven rečnik. Četv?rto fototipno izdanie, Sofija, Izdatelstvo na BAN, 1993.
E. Perniška, D. Blagoeva, S. Kolkovska. Rečnik na novite dumi i značenija v b?lgarskija ezik. Sofija, Nauka i izkustvo, 2001.
E. Perniška. Sinonimen rečnik na b?lgarskija ezik (s antonimi I blizkoznačni dumi), Sofija, 2003.
Ž. Koleva-Zlateva idr. B?lgarski ezik za čuždenci. P?rva čast. Veliko T?rnovo, 2004.