Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 1–2*

Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 1–2*

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem v zimskem semestru: základné oslovenia, pozdravy a kontaktové situácie, rodina, cesta do zahraničia, v poletnem semestru doprava a cestovanie ubytovanie, stravovanie, mesto. Slovnica: v zimskem semestru osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom, osnovna načela slovaškega pravopisa, sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini (imenovalnik, tožilnik, orodnik), spreganje glagolov v sedanjem času; v poletnem semestru sklanjanje samostalnikov, pridevnikov in zaimkov v ostalih sklonih v ednini, spreganje glagolov v preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni.

• Renáta Kamenárová &kol.: Krížom krážom A1, Bratislava 2018 COBISS.SI-ID 100050947
• Helena Ivoríková &kol.: .: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009 COBISS.SI-ID 54290786
• Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004 COBISS.SI-ID 214514944

Slovarji:
• Krátky slovník slovenského jazvka, Matica slovenská, 2003 COBISS.SI-ID 28678701
• Synonymický slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2000 COBISS.SI-ID 20350765
• Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976. COBISS.SI-ID 9446401