Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

V 1. semestru:
1. Obdelava zahtevnih slovničnih tem s poudarkom na posebnostih: pomenske skupine samostalnikov (nomina essendi, nomina agentis, nomina instrumenti, nomina collectiva ipd.), posebnosti sklanjatve samostalnikov in števnikov, sistem glagolskih oblik v sodobni poljščini s poudarkom na temah, ki povzročajo največ težav (glagoli gibanja, tvorba/pretvorba vidskih parov, glagolske predpone), zapletene večstavčne povedi in funkcija modulantov (členkov in medmetov), struktura besedila, jezikovna norma v govorjenem in pisanem jeziku.
2. Nadgradnja leksikalnega fonda iz različnih strokovnih področij.
V 2. semestru:
1. Branje specializiranih in umetnostnih besedil, ki predstavljajo socialne in funkcijske zvrsti poljskega jezika.
2. Izpopolnjevanje spretnosti slušnega razumevanja besedil (poslušanje radijskih iger in drugih oddaj, gledanje filmov ter raznovrstnega avdiovizualnega gradiva).
3. Prevajanje izbranih besedil različnih zvrsti.

E. Lipińska, Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu, Kraków 2004 COBISS.SI-ID – 33512802
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. M. Bańko, Warszawa 2005 COBISS.SI-ID - 35529058
E. Lipińska, E.G. Dąmbska, Kiedyś wrócisz tu..., cz. I i II, Kraków, Universitas, 2003. COBISS.SI-ID – 28420706
A. Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 3, Wyd. Prolog, 2010. COBISS.SI-ID 52128610
A. Madeja, B. Morcinek, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice 2007. COBISS.SI-ID – 164678403
E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców, Kraków 1999 COBISS.SI-ID – 28416354