Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

V zimskem semestru obdelava naslednjih tem: oblečenie a moda, nákupy, univerzita, slovenské mestá, v poletnem pa výchova a školstvo, šport, príroda, umenie (literatúra, film a divadlo) publicistika a médiá. Slovnica: v zimskem semestru sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v množini (v imenovalniku, tožilniku in orodniku), spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, v poletnem semestru sklanjanje v množini v ostalih sklonih, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni – poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje v obeh semestrih.

Anna Rýzková: Slovaščina za Slovence, Ljubljana 1998 COBISS.SI-ID - 76186880
Renáta Kamenárová et. Kol. Krížom krážom A2, Bratislava 2009 COBISS.SI-ID – 54290530
Helena Ivoríková &kol.: .: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009 COBISS.SI-ID 54290786
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004 COBISS.SI-ID 214514944
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976 COBISS.SI-ID 9446401
Viktor Smolej: Slovensko-slovaški slovar, Ljubljana 1983 COBISS.SI-ID – 14083073
Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1987 COBISS.SI-ID – 441103
Synonymický slovník slovenského jazyka, Bratislava 1995 COBISS.SI-ID 1443