Magistrsko delo iz italijanske književnosti

Magistrsko delo iz italijanske književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme. Poseben poudarek je na interdisciplinarnosti.
Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo, izvede empirični del ter ovrednoti vsebino magistrskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.