Magistrsko delo iz književnost z zagovorom D

Magistrsko delo iz književnost z zagovorom D

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Izbira teme in priprava dispozicije (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev), izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova in izvedba raziskave, oblikovanje besedila, javna predstavitev raziskovalnih rezultatov in ustni zagovor magistrskega dela.