Medicinska antropologija

Medicinska antropologija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Vsebina

Predmet je razdeljen na dva dela: v prvem delu je uvod v medicinsko antropologijo, sledijo medkulturne primerjave zdravja, bolezni in zdravljenja.

Predmet obravnava nekatere ključne teme medicinske antropologije: (1) telo, zdravje, bolezen in zdravljenje kot družbeno/kulturno posredovani koncepti; (2) razvoj institucij zahodne medicine od srednjega veka do danes in njen vpliv na različna kulturna okolja; (3) teoretski in metodološki pristopi k zdravljenju v »tradicionalnih« medicinah (primeri iz Evrope, Latinske Amerike in Azije) in v komplementarnih medicinah (primeri nekaterih praks komplementarnih medicin v Sloveniji); (4) medicinski pluralizem ter predstavitev zdravstvenih institucij, znotraj katerih delujejo različni medicinski sistemi; (5) izbrani koncepti iz transkulturne psihiatrije; (6) nova genetika, nove reproduktivne tehnologije ter vprašanja etike; (7) sodobne migracije skozi optiko medicinske antropologije; (8) zahodna medicina in naraščajoča družbena razslojenost v svetu.
Pri vajah bodo študenti in študentke opravljali samostojno terensko raziskavo med uporabniki ali/in zdravniki/zdravilci v različnih medicinskih sistemih ali/in inštitucijah.