Moralna filozofija

Moralna filozofija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Predstavljene bodo tri ravni moralne filozofije: (i) metaetika ali moralna teorija; (ii) normativna etika; in (iii) uporabna etika ter njihova medsebojna povezanost.
Teme:
- odnos med dobrim in moralno pravilnostjo; vrline, moralna vrednost in moralna motivacija
- razlicne utemeljitve moralnosti
- razlike med temeljnimi normativnimi moralnimi teorijami in njihov razvoj skozi zgodovino: deontologija, posledicizem, utilitarizem, etika vrlin
- moralna nacela in njihova vloga v moralni misli
- ontološki temelji etike in upravicenje moralnih sodb
- metaetika: realizem, antirealizem, kognitivizem, emotivizem, ekspresivizem, preskriptivizem, kvazirealizem, fikcionalizem, relativizem
- moralno nestrinjanje, moralni konflikt in moralne dileme
- moralna fenomenologija in fenomenologija delovanja
- uporabna etika in njena temeljna vprašanja ter domene

Kant, I. Utemeljitev metafizike nravi, Založba ZRC, Ljubljana, 2005, str. 9-77. COBISS.SI-ID - 226428928
Veber, F. Etika - Prvi poizkus eksaktne logike nagonske pameti, Ljubljana, Učiteljska tiskarna, 1923, str. 95-117. COBISS.SI-ID - 108547
Moore, G.E. Principia Ethica. Ljubljana, Študentska založba, 2000, str. 65-126. COBISS.SI-ID - 107006720
McNaughton, D. 1999. Moral Vision: An Introduction to Ethics. Oxford: Blackwell. COBISS.SI-ID - 11599970
Singer, P. Razmislimo znova o življenju in smrti: sesutje naše tradicionalne etike, Ljubljana, Studia humanitatis, 2004, 21-54; 221-260. COBISS.SI-ID - 214648320
Strahovnik, V. Moralna teorija. O naravi moralnosti, Maribor, Aristej, 2016, str. 41-60. COBISS.SI-ID - 89944321
Strahovnik, V. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje, IPAK, 2009, str. 143-177. COBISS.SI-ID - 248046336
MacIntyre, A. Kratka zgodovina etike (Ljubljana: ZPS, 1993). COBISS.SI-ID - 36215808