Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, doc. dr. Urbančič Matej, prof. dr. Ličen Nives

Dejavniki, ki vplivajo na proces načrtovanja.
Razvoj konceptov načrtovanja izobraževalnih programov.
Različni modeli načrtovanja (analitični, deskriptivni, preskriptivni) in različni pristopi pri načrtovanju.
Andragoški ciklus kot model načrtovanja.
Interaktivni model načrtovanja.
Metode ugotavljanja, zbiranja in ocenjevanja izobraževalnih potreb.
Stopnje načrtovanja in načela pri načrtovanju.
Elementi načrta (vsebinski, didaktični, finančni, evalvacijski, časovni).
Načrtovanje v različnih okoljih in za različne ciljne skupine.
Načrtovanje in koncept mreže učenja.
Načrtovanje pri samostojnem izobraževanju.

Caffarella, R.S. (2002). Planning Programs for Adult Learners. San Francisco: Jossey-Bass.
Cervero, R. M., Wilson, A. L. (2005). Working the Planning Table: Negotiating Democraticaly for Adult, Continuing and Workplace Education. San Francisco: Jossey-Bass. [izbrana poglavja glede na projektne naloge]
Fisher Chan, J. (2010). Designing and Developing Training Programs. San Francisco: Pfeiffer.
Licen, N. (2012). Prirocnik za pripravo izobraževalnega programa : študijsko gradivo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopni v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles accesible in libraries and on the web.