Popularna godba

Popularna godba

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Vsebina

Predmet Popularna godba posega v sodobno dinamiko procesov oblikovanja globalne glasbene kulture in lokalnih glasbenih kultur. Izhodišča so teoretske obravnave, ki poudarjajo nujnost kontekstualne obravnave popularne godbe v celotnem polju glasbe in analizirajo spreminjajoča se razmerja med umetno, ljudsko in popularno glasbo.
Predavanja nastavljajo zgodovinski okvir formiranja popularnoglasbene kulture z obravnavo popularne godbe kot kulturnega blaga na kapitalističnem trgu, analizirajo odločilno vzpostavitev množičnega mladinskega trga po drugi svetovni vojni in njegovo segmentiranje.

Teme: kritika kulturne industrije in fetišizacije glasbenega življenja, konfliktna razmerja v svetovni in slovenski glasbeni industriji, vloga tehnologije pri ustvarjanju in konzumpciji glasbe, medijsko posredovanje glasbe, raba žanrskih kategorij v družbeni organizaciji poslušanja, posredovanja in ustvarjanja glasbe, raba popularne godbe med podrejenimi družbenimi skupinami, družbena spremenljivost načinov poslušanja in rab glasbe, izjema glasbe v filmu kot posebne naprave čas/prostor, glasbe sveta in globalna glasbena kultura.
Teoretski temelj so sodobne sociološke obravnave glasbe in popularne godbe, antropologija glasbe in etnomuzikologija, semiologija glasbe, kulturni študiji in teorija avdio-vizualnega v okviru teorij filma in televizije.
Predavanja s soočenjem različnih teoretskih obravnav popularne godbe dodajajo tudi konkretne zglede, s katerimi se podajajo v (re)produkcijo družbenega v polju glasbenega.