Popularna godba

Popularna godba

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Predmet Popularna godba posega v sodobno dinamiko procesov oblikovanja globalne glasbene kulture in lokalnih glasbenih kultur. Izhodišča so teoretske obravnave, ki poudarjajo nujnost kontekstualne obravnave popularne godbe v celotnem polju glasbe in analizirajo spreminjajoča se razmerja med umetno, ljudsko in popularno glasbo.
Predavanja nastavljajo zgodovinski okvir formiranja popularnoglasbene kulture z obravnavo popularne godbe kot kulturnega blaga na kapitalističnem trgu, analizirajo odločilno vzpostavitev množičnega mladinskega trga po drugi svetovni vojni in njegovo segmentiranje.

Teme: kritika kulturne industrije in fetišizacije glasbenega življenja, konfliktna razmerja v svetovni in slovenski glasbeni industriji, vloga tehnologije pri ustvarjanju in konzumpciji glasbe, medijsko posredovanje glasbe, raba žanrskih kategorij v družbeni organizaciji poslušanja, posredovanja in ustvarjanja glasbe, raba popularne godbe med podrejenimi družbenimi skupinami, družbena spremenljivost načinov poslušanja in rab glasbe, izjema glasbe v filmu kot posebne naprave čas/prostor, glasbe sveta in globalna glasbena kultura.
Teoretski temelj so sodobne sociološke obravnave glasbe in popularne godbe, antropologija glasbe in etnomuzikologija, semiologija glasbe, kulturni študiji in teorija avdio-vizualnega v okviru teorij filma in televizije.
Predavanja s soočenjem različnih teoretskih obravnav popularne godbe dodajajo tudi konkretne zglede, s katerimi se podajajo v (re)produkcijo družbenega v polju glasbenega.

• ADORNO, T.W. (1986) Uvod v sociologijo glasbe, Ljubljana: DZS; COBISS.SI-ID – 16687873
• CHION, M. (2000) Glasba v filmu, Ljubljana : Imago/Slovenska kinoteka; FRITH, S. (1986). Zvočni učinki, Ljubljana: KRT; COBISS.SI-ID – 105454336
• FRITH, S. (1996) Performing Rites. On the Value of Popular Music, Oxford: Oxford University Press; COBISS.SI-ID – 402829
• KEIL C. & FELD S. (1994) Music Grooves. Chicago: University of Chicago Press; COBISS.SI-ID – 8178786
• MERRIAM, A. P. (2000) Antropologija glasbe, Ljubljana: ZPS; COBISS.SI-ID – 107612160
• THÉBERGE, P. (1997) Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology Wesleyan University Press. COBISS.SI-ID – 38719074
• P. Stanković (2021) Simbolni imaginarij sodobne slovenske narodnozabavne glasbe. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. COBISS.SI-ID – 82667779
• D. Verbuč (2022) DIY house shows and music venues in the US : ethnographic explorations of place and community. London : Routledge. COBISS.SI-ID – 118624259
• I. Vidmar (2016) Nova muzika v New Yorku : neodvisni glasbeniki in pravica do mesta. Ljubljana : Studia humanitatis. COBISS.SI-ID – 289027840
• J. Vogrinc (2012) Popularna godba : eseji ob poslušanju. Maribor : Subkulturni azil. COBISS.SI-ID - 72366337