Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Vsebina

Spremembe v strukturi družine. Analiza oblik družinskega življenja. Pravice posameznih subjektov v družini. Spremembe v procesu primarne socializacije. Otrok – politika – družina.

Družbena konstrukcija materinstva in očetovstva. Spreminjanje vlog in nosilcev vlog v družini. Analiza vzgojnih modelov v družini. Teorije, ki obravnavajo vlogo in spreminjanje discipliniranja in kaznovanja v procesu vzgoje. Nasilje v družini.

Primerjalne analize in razvoj sistemov institucionalne vzgoje: prikriti kurikulum, vzgoja v vrtcu in sodelovanje s starši pri vzgoji otrok – temeljni smotri in problemi pri načrtovanju intencionalne vzgoje, ponudba institucionalnih oblik vzgoje, sodelovanje staršev in vrtca, prehod iz vrtca v obvezno šolo, ipd.

Vrtci in sistemske rešitve v Sloveniji. Kurikularna zasnova – načrtovani in izvedbeni kurikulum. Integracija otrok s posebnimi potrebami. Načrtovanje, uvajanje, spremljanje in evalvacija kurikula za vrtce – posebej načrtovanje in izvajanje (samo)evalvacije, ter ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih.