Procesi socializacije odraslih

Procesi socializacije odraslih

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ličen Nives

Informalno učenje in socializacija.
Socializacija kot vseživljenjski proces – izbrane teorije.
Socialno-emocionalne kompetence.

Koncept sprememb. Okolje (naravno, socialno, kulturno, virtualno) in vpliv na socializacijo odraslega. Prilagajanje spremembam in stresnost. Tranzicijsko učenje.

Medsebojno vplivanje in učenje.
Učenje in razvoj stališč.

Dejavniki socializacije v odraslosti in starosti (družina, delovne skupine, socialna gibanja - (ekološka, politična, istospolna gibanja).
Informalno učenje v skupinah.
Novi mediji in virtualni prostori.
Migracije in večkulturnost.

Socialna konstrukcija pomenov.
Simboli in učenje. Biografsko učenje.

Koncept čustvene inteligence, učenje čustev v odraslosti.
Spreminjajoča se telesa, discipliniranje teles in odnos do zdravja, bolezni, bolečine, hrane in spolnosti v odraslosti.
Staranje in umiranje.

Hutchinson, E. D. (2019). Dimension of Human Behavior: Person and Environment. Los Angeles, London: Sage.
Illeris, K. (ur.). (2018). Contemporary Theories of Learning. London: Routledge. [Izbrana poglavja za projektno delo]
Ule, M. (2009). Socialna psihologija: analitični pristop k življenju v družbi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. [Izbrana poglavja]
Ule, M. (2009). Psihologija komuniciranja in medsebojnih odnosov. Ljubljana: Založba FDV. [Izbrana poglavja]
Bock, P.K. (2013). Razmisleki o psihološki antropologiji. Stalnost in spremembe v proučevanju človeškega vedenja. Maribor: Aristej. [Izbrana poglavja za projektno delo]