Procesi socializacije odraslih

Procesi socializacije odraslih

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ličen Nives

Vsebina

- Socializacija kot vseživljenjski proces – izbrane teorije.
- Koncept sprememb. Okolje (naravno, socialno, kulturno, virtualno) in vpliv na socializacijo odraslega. Prilagajanje spremembam in stresnost.
- Medsebojno vplivanje.
- Dejavniki socializacije v odraslosti in starosti (družina, delovne skupine, socialna gibanja - (ekološka, politična, istospolna gibanja).
- Novi mediji in virtualni prostori.
- Večkulturnost.
- Socialna konstrukcija pomenov.
- Simboli in učenje.
- Koncept čustvene inteligence, učenje čustev v odraslosti.
- Spreminjajoča se telesa, discipliniranje teles in odnos do zdravja, bolezni, bolečine, hrane in spolnosti v odraslosti.
- Staranje in umiranje.