Proza španskega Zlatega veka

Proza španskega Zlatega veka

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Predmet poglablja znanja, ki jih je študent pridobil pri predmetih iz književnosti na prvi stopnji. Obsega literarnozgodovinski pregled španske književnosti zlate dobe.
- družbene in politične značilnosti v 16. in 17. stoletju; renesansa in barok
16. stoletje:
- razvoj romana: viteški, pastoralni in
- pikareskni roman
17. stoletje:
- Miguel de Cervantes: prozno delo: Zgledne novele, Don Kihot
- pikareskni roman v 17. stoletju
- predstavnik baročne proze: Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián

CANAVAGGIO, JEAN et al.: Historia de la literatura espanola, II, III. Barcelona: Ariel.
DEYERMOND, ALAN: Historia de la literatura espanola: Barroco. Barcelona: Ariel.
LAPESA, RAFAEL: De la edad media a nuestos días: estudios de historia literaria. Madrid: Gredos.
MARAVALL, JOSÉ ANTONIO: La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel.
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B., RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola II: Renacimiento. Pamplona: Cénlit Ediciones.
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B., RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola III: Barraco. Pamplona: Cénlit Ediciones.
RODRÍGUEZ CACHO, LINA: Manual de Historia de la Literatura espanola. Madrid: Castalia.
RICO, FRANCISCO: Historia y crítica de la literatura espanola 2. Barcelona: Crítica.
RUIZ PÉREZ, PEDRO: El siglo del arte nuevo. Barcelona: Editorial Crítica.