Psihologija vsakdanjega življenja

Psihologija vsakdanjega življenja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kobal Grum Darja

Uvod:
kategorije sodobnega vsakdanjega življenja; pomen psiholoških spoznanj za razumevanje sodobnega človeka.

Dinamika prilagajanja:
prilagajanje sodobnemu vsakodnevnemu načinu življenja; teorije osebnosti; stres in spoprijemanje s stresom; motivacija in emocije; emocionalna inteligentnost.

Medosebni odnosi:
samopodoba in samospoštovanje; socialna kognicija in socialni vpliv; medosebna komunikacija; prijateljstvo in ljubezen; intimnost.

Razvojne tranzicije:
spol in vedenje; mladostništvo in odraslost; delo in kariera; razvoj in izražanje seksualnosti.

Telesno in duševno zdravje:
psihologija in telesno zdravje; bolezen in psihični odzivi na bolezen; neodvisno življenje; travmatska izkušnja; psihološke motnje; sodobne oblike psihološke pomoči: svetovanje, coaching, psihoterapija, rehabilitacijsko svetovanje

Individualizacija sodobnega življenja:
individualizacija kot nov kulturni okvir za socialno subjektivizacijo posameznika; individualizacija in globalizacija; skrpanost identitete; postmodernizem in nova globalna individualnost.

- Kobal Grum, D. (ur.). (2022). Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19. Znanstvena založba, Filozofska fakulteta. (izbrana poglavja)
-Kobal Grum, D. (2021). Vem, hočem, čutim: kognitivno-motivacijski vidiki čustev. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. (izbrana poglavja)
-Kobal Grum, D. (2017). Samopodoba v diferencialni psihologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (izbrana poglavja).
- Weiten, W., & Dunn, D. S. in Hammer, E. Y. (2014). Psychology Applied to Modern Life: Adjustment in the 21st Century. Cengage Learning.