Romunščina II

Romunščina II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. dr. Jieanu Ioana-Carmen

Jezikovne strukture: pretekli časi, člen, pridevniki, zaimki, izrazi za količino in čas, vprašalnice, primerjanje, ipd.
Besedišče: pripoved o preteklem dejanju, poklici, jedi, potovanja, podrobnejši opis mesta.
Bralno in slušno razumevanje: nekoliko daljša prirejena in avtentična besedila v romunščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove romunske kulture in zgodovine: gastronomija, osnove romunskega šolskega sistema, romunska mesta in dežele, romunska glasba, preprosta književna besedila v izvirniku.

Druga polovica prvega dela enega sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (stopnja A2). COBISS.SI-ID – 62192482, COBISS.SI-ID - 50106722

Druga literatura:
Academia Romana, Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998
Breban V., Dictionar general al limbii romane, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1987
Craciun C., Teste de gramatica a limbii romane, Editura Aquila, Oradea, 1993
Hrubaru F., Manual de limba romana pentru sloveni, Editura Scripta, Ljubljana, 2005
Pop L., Romana cu sau fara profesor – curs practic cu explicatii in franceza si in engleza, Editura Echinox, Cluj Napoca, 2003
Popescu S., Gramatica practica a limbii romane, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1971