Sociologija izobraževanja odraslih

Sociologija izobraževanja odraslih

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikulec Borut

Vsebina

Teoretične osnove sociologije izobraževanja: klasične in sodobne teorije izobraževanja (funkcionalizem, utilitarizem, interakcionizem, marksizem, kritična teorija v izobraževanju, reprodukcijske teorije).
Raziskovalne tradicije v sociologiji izobraževanja (pozitivizem, antipozitivizem in empiricizem, epistemološki problemi raziskovanja v izobraževanju, raziskovalne paradigme v izobraževanju, trendi v kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metodah).
Socialna stratifikacija, socialna mobilnost in izobraževanje (neenakost izobraževalnih možnosti; razlike v izobraževanih dosežkih; izobrazba; poklicni položaj in dohodek; znanje, moč in izobrazba).
Udeleženci izobraževanja glede na spol, starost, socialno in izobraževalno poreklo, etnično pripadnost in regionalni izvor; motivacije in pričakovanja udeležencev izobraževanja; njihovi dosežki v izobraževanju.
Pomen družine v izobraževalnih procesih (družina in merjenje šolskega okolja; družina, šola, socialni in kulturni kapital; izobraževanje staršev; odnosi starši-šola; ekonomski položaj družine).
Proučevanje izobraževalnih procesov (sociološka obravnava učnega načrta - skriti učni načrt; pridobivanje vrednot in veščin, socializacija).