Sociologija religije

Sociologija religije

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zalta Anja

Vsebina

Jezik, kultura in religija: individualno in kulturno/družbeno v religiji; sveto, mit in ritual, magija, mistika;teizem in ateizem; oblike organiziranosti religij, tipologije religij, vprašanje religijskega razvoja. Glavne teoretske tradicije in sodobne usmeritve v sociologiji religije: Marx, Durkheim, Weber, Simmel; strukturalno-funkcionalistična in sistemska usmeritev: Parsons, Luhmann; fenomenološka: Luckmann, Berger; sociologija religije in antropologija: Malinowski, Mauss, Levi Strauss, M.Douglas. Temeljne teme in koncepti sodobne sociologije religije: sekularizacija in revitalizacija; ljudska religioznost, nova religiozna gibanja in »nova duhovnost«; civilna religija, nacionalne in politične ideologije in/kot religije; država, organizirane religije in civilna družba; religija in post moderna: privatizacija in deprivatizacija (javne) religije. Empirične sociološke raziskave religioznosti v Sloveniji in Evropi: metode raziskovanja in kritično vrednotenje rezultatov.