Sodobna moralna filozofija

Sodobna moralna filozofija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Predmet bo študenta seznanil s temeljnimi razpravami v sodobni moralni filozofiji (teorije in ključni avtorji). Študent bo po opravljenem predmetu podrobno poznal predstavljene pojme sodobne moralne filozofije ter njihov filozofsko-zgodovinski razvoj. Preko obravnave izbranih problemov etike se bo spoznal s poglavitnimi sodobnimi avtorji ter znal povezovati moralno-teoretske vidike njihovih razprav. Poznal bo ontološke, spoznavne in semantične razsežnosti etičnih vprašanj, ki spremljajo etiko, ter jih znal povezovati med seboj.

Glavni vsebinski sklopi:
- izbrani vidiki sodobne moralne filozofije: utilitarizem, vrnitev vrlinske etike, moralna psihologija in namera, teorije pravičnosti, uporabna etika in pristopi k njej, moralna fenomenologija
- temeljna poglavja moralne teorije: struktura moralne teorije in temeljne etične kategorije; metaetika, normativna etika, moralna teorija; moralni realizem/irealizem, naturalizem in ne-naturalizem, emotivizem, preskriptivizem, intuicionizem, motivacijski internalizem in eksternalizem, subjektivizem, relativizem, teorija zmote.
- struktura moralne misli: normativne moralne teorije, deontološka in teleološka utemeljitev etike, kontraktualizem, intuicionizem, etika moralne skrbi, moralni pluralizem, moralni partikularizem.
- izbrana vprašanja moralne teorije: odnos med moralnimi razlogi in moralnimi načeli, moralne splošnosti, moralna intuicija.

MacIntyre, Alasdair. 2006. Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Ljubljana: ŠZ.
Murdoch, Iris. 2006. Suverenost dobrega. Ljubljana: ŠZ.
Rawls, John. 2011. Pravičnost kot poštenost: reformulacija. Ljubljana: Krtina.
Singer, Peter (ur.) 1993. Praktična etika. Ljubljana: Krtina (izbrana poglavja/selected chapters).
Strahovnik, Vojko. 2009. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela Velenje: IPAK (izbrana poglavja/selected chapters).
Strahovnik, Vojko . 2016. Moralna teorija. O naravi moralnosti. Maribor: Aristej (izbrana poglavja/selected chapters).