Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje

Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Vsebina

Vsebina bo osredotočena na:
a) Posebnosti pri prevajanju pravnih besedil:
- Pravni jezik in njegove specifike;
- Razlike med pravnimi sistemi;
- Ekvivalenca pri prevajanju pravnih besedil;
- Tipi pravnih besedil (normativni, pojasnjevalni, argumentativni, informativni);
- Pomen funkcije pri prevajanju pravnih besedilih;
- Različne strategije pri prevajanju pravnih besedil.
b) temeljne pojme pravoznanstva
Primerjalno pravo pri prevajanju pravnih besedil; Uvod v pravoznanstvo: opredelitev temeljnih pojmov, npr. pravo in država, pravno pravilo, pravni viri; pravni akti, pravno razmerje, pravne panoge, pravne družine, pravni sistemi. Temeljne značilnosti in načela ustave Republike Slovenije; državna ureditev Republike Slovenije. Poglavitne značilnosti nekaterih tujih pravnih sistemov.