Starejša francoska književnost

Starejša francoska književnost

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko, prof. dr. Pintarič Miha

Predmet Pregled starejše francoske književnosti I obsega razvoj literarne motivike ter temeljne zvrsti in slogovne figure, ki predstavljajo zasnovo in zgodovinsko rdečo nit starejše francoske književnosti. Predmetna snov izhaja iz dveh temeljnih stebrov umetnostne produkcije nasploh, to sta antična mitologija in Biblija kot osnovni pisni vir, k čemur je treba dodati še druge »avtoritete«, patristična besedila in sočasne teološke tendence. Zaradi obsežnosti predmetne snovi so podana izbrana poglavja, predmet pa študente podrobneje seznani s srednjeveško in renesančno književnostjo in miselnostjo, v okviru katere je posebna pozornost namenjena reprezentativnim besedilom posameznih zvrsti, začetkom humanizma in vplivom reformacijske miselnosti in senzibilnosti, ki pomenijo zasnovo samorazumevanja evropskega človeka. Pomemben del snovi zajema sodobno metodologijo in hermenevtična vprašanja branja in razumevanja srednjeveških in renesančnih besedil. Predstavljeni so pomembni sodobni avtorji, kot so Michel Zink, Armand Strubel, E. R. Curtius, Umberto Eco in drugi.
Predmet se v glavnem omejuje na francoski razvoj literarne umetnosti, v katerega vključuje tudi arabske, keltske, latinske, provansalske in druge vplive.

Poleg del, obravnavanih na predavanjih, v kritiških izdajah in z uvodi, še:
- M. Zink, Introd. a la littérature française du Moyen Age, Livre Poche, 1990
- Miha Pintarič, Trubadurji, Študentska založba/ZiFF, 2001
- M. Pintarič, Občutje časa v francoski književnosti, Ljubljana, 2005
- M. Pintarič, Le théâtre français au Moyen Age, Ljubljana, 2004