Vaje iz konverzacije

Vaje iz konverzacije

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

Vaje nadgrajujejo predmet Moderni ruski jezik II – lektorske vaje 2 in razvijajo spretnosti monološkega in dialoškega sporočanja v okviru različnih vsebinskih sklopov:
- Posebnosti ruskega nacionalnega značaja in načina življenja
- Ruske tradicije, običaji, prazniki
- Rusko gledališče
- Ruska kinematografija
- Potovanja po Rusiji (mesta, kulturne in naravne znamenitosti)
- Ruski pregovori in krilatice i
- Znane osebnosti iz ruskega kulturno-političnega življenja (spomini, biografije).
Obravnavana besedila so izbrana tako, da študenta spodbujajo k dialogu in izražanju lastnega mnenja.

?.?.????????‚ ?.?.????????‚ ?? ??????‚ ?? ?? ??????. ??????? ?? ?????????????‚ ?????–?????????‚ 1998
?.?.???????‚ ?.?. ???????‚ ?????? ?? ???????‚ ??? ?? ?????? ? ????? ???? ? ?????. (? ???????????? ????????????? ? ???????????? ??????????) : ????? ??? ?????? ? ?????????? ? ???????????? ?? ??????? ??? ???????????. – ??????‚ 2004
?.?.????? ‚ ??????? ????????????? – ????? ? ?????????. ??????? ???????‚ ??????‚ 2003
?.?????????‚ ?.?????‚ ?.????????‚ ?????? ???????. ?????? ? ??????????‚ 2–? ???????‚ ?????–?????????‚ 1999.
??? ??????????‚ ????? ??????????? ‚ ???? ? ??????. ??????? ????. ??????????? ????. ????? 1–2‚ ?????–?????????‚ 2003
Odlomki književnih del, poezije ruskih avtorjev, članki iz revij in časopisov