Vizualna antropologija

Vizualna antropologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Predstavitev spektra vizualne antropologije. Na prvi stopnji je poudarek na rabi filma, videa in fotografije v antropološkem raziskovanju in reprezentaciji. Raziskavam vizualnega v kulturi je več pozornosti namenjene na drugi stopnji.
Začetki rabe filma in fotografije v znanstvene namene. »Predhodniki« etnografskega filma v dokumentarnem filmu. Zgodovina pristopov v etnografskem filmu, njihovi konteksti in pomen za antropologijo: dokumentiranje tehnologij in kulturnih praks za arhiviranje; analiza socialnih interakcij; iskanje pogleda od znotraj, opazovanje in participacija; film kot provokacija, cinéma vérité in ciné-trans; biografije, prostor za subjektivne glasove v kompleksnih konstrukcijah. Kritika naivnega realizma in romantizacije. Refleksija pozicije snemalca in možnosti reprezentacije drugih. Etika. Politične dimenzije in nove rabe produkcije in reprezentacije etnografskih filmov, angažirani potencial etnografskega filma. Problematizacija razmerja med etnografskim in dokumentarnim filmom, estetika. Vprašanje gledalca. Fotografija in film kot tehniki za dokumentacijo in arhiviranje. Etnografski film in fotografija kot raziskovalni tehniki, njuni metodološki pristopi in problemi. Fotografija v funkciji elicitacije. Fotografija in participatorne metode. Potenciali fotozgodbe. Omenjene so raziskave vizualnega v kulturi (materialna kultura, rituali, vizualni mediji, vizualne umetnosti, vizualna popularna kultura, novi mediji). Vprašanje akterjev in kontekstov pomena vizualnega. Etnografski filmi in vizualne raziskave v Sloveniji. Institucije in festivali etnografskega filma po svetu.

Temeljna literatura za predavanja:
1. Banks, Marcus in Howard Morphy, 1999, Rethinking Visual Anthropology. New Haven, London: Yale University Press, str. 1-36, 276-296.
2. Križnar, Naško, 1996, Vizualne raziskave v etnologiji, Ljubljana: ZRC SAZU.
3. Collier in Collier, 1986, Visual Anthropology. Photography as a Research Method (izbrana poglavja)
4. Hockings, Paul ur., 2003 (1995, 1974), Principles of Visual Anthropology. Berlin, New York: W. de Gruyter, str. 3-133, 147-163, 181-193, 335-399.
5. Banks, Marcus, 2001, Visual methods in Social Research. London, Thousand Oaks: Sage.
6. Crawford, Peter Ian in David Turton, 1992, Film as Ethnography. Manchester, New York: Manchester University press, str. 196-205, 222-242, 274-283.