Vzgoja za demokratično državljanstvo

Vzgoja za demokratično državljanstvo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Vsebina

- Pojem državljana in državljanstva. Pravna država in demokracija.
- Razvoj pojmov državljan in državljanstvo v zahodni tradiciji.
- Državljanska in domovinska vzgoja. Patriotizem, nacionalizem, kozmopolitstvo.
- Povezava državljanske vzgoje s trojico: avtonomija, sodelovanje, participacija.
- Programi za demokracijo in koncepti dobrega državljana (osebno odgovorni državljan, participirajoči državljan, k pravičnosti usmerjeni državljan).
- Univerzalnost človekovih pravic in partikularnost kulturnih moralnih norm in identitet. Skupinske pravice in individualne pravice.
- Multikulturalizem in univerzalne državljanske pravice. Pravice skupine nasproti širši družbi in pravice skupine nasproti svojim članom in članicam, razmerje do norm kulture in posledice teh razmerij v javnem sistemu vzgoje in izobraževanja.
- Vzgoja za demokratično državljanstvo ter vzpostavljanje razredne in šolske kulture z vidika zahtev socializacije in prevladujočih družbenih norm.
- Socialne, kulturne in druge razlike med posamezniki in posameznicami. Učinki različnih rešitev vzgojno-izobraževalnega sistema z vidika premoščanja kulturne in socialne prikrajšanosti. Analize konkretnih primerov.
- Šola kot družbena ustanova, ki prispeva k oblikovanju skupne državljanske identitete: razvoj politične pismenosti, razvoj stališč in vrednot ter dejavno vključevanje učencev v življenje šole in lokalne skupnosti. Pravo, zakon in privzgajanje odgovornosti.
- Primerjava učnega načrta Državljanska vzgoja in etika (1999) in učnega načrta Državljanska in domovinska vzgoja in etika (2011).
- Vzgoja za medije in državljanska vzgoja.