Ženske avtorice v razvoju francoske književnosti

Ženske avtorice v razvoju francoske književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina

Predmet obravnava vlogo žensk v francoski literarni in kulturni zgodovini. Predstavitev tematike poteka ob konkretnih literarnih besedilih (deloma po izboru študentov) ter v več med seboj prepletenih tematskih sklopih: vélika ženska imena francoske literarne zgodovine (Marie de France, Mme de Lafayette, Mme de Sévigné, Mme de Staël, G. Sand, M. Duras, M. Yourcenar idr.); ženske kot glasnice ženskih usod; ženske kot mecenke in pobudnice literarnega in kulturnega življenja; ženske kot literarna publika.

Izbor primarne in sekundarne literature ob posameznih temah.
B. Craveri, L´âge de la conversation, Paris, Gallimard, 2002 (ali ital. original, La civilta della conversazione, Milano, 2001). 680 str.
J. Kristeva, Le génie féminin: la vie, la folie, les mots. T. I-III, Paris, Fayard, 1999-2002. 408 str. - 446 str. – 621 str.
S.S. Lanser, Fictions of Authority: Woman writers end Narrative Voice, Ithaca, London, Cornell University Press, 1992. 287 str.
M. Mercier, Le roman féminin, Paris, PUF, 1976. 248 str.
M. Thiébaux, The Writings of Medieval Women, New York, L. Garland, 1987. 250 str.