Zgodovina žensk

Zgodovina žensk

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka, doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina predmeta se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Izbira teme je v sozvočju z najbolj inovativnimi raziskovalnimi projekti na področju zgodovine žensk. Vsebina seminarja so posamična vprašanja, ki zadevajo najrazličnejše plati ženskega življenja, delovanja in ustvarjenja v preteklosti. Poudarek bo na posameznih pravnih okvirih in družbenih strukturah, ki so določali materialno življenje žensk v preteklosti, na njihovem delovanju v zasebni in javni sferi. Posebna pozornost bo namenjena spoznavanju ženskega doživljanja politično prelomnih zgodovinskih obdobij.

L. Accati, Pošast in lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev, Ljubljana 2001, 322 str. COBISS.SI-ID - 115359744
M. Verginella, Ženska obrobja, Ljubljana 2006, 203 str COBISS.SI-ID - 225170176
D. F.Good, M.Grandner in M. J. Maynes (ur.), Austrian Women in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Austrian Studies, Oxford, 1996, 237 str COBISS.SI-ID - 22626146
G. Bock, Ženske v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 432 str COBISS.SI-ID - 215367936
Raewyn Connell: Moškosti. Ljubljana: Krtina, 2012, 422 str COBISS.SI-ID - 215367936
Jodi Vanderberg Davis, Modern Motherhood: An American History, Rutgers University Press, 2012, 392 str. Modern Motherhood : An American History: EBSCOhost
Seminarski del literatura se določi za vsako leto posebej.