Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Predmet je zasnovan tako, da se v skupni vsoti 60 ur predavanj izmenja več predavateljev s področja zgodovinskega primerjalnega jezikoslovja. Za posamezni sklop predavanj predavatelj v dogovoru z nosilcem (ta hkrati deluje kot koordinator) izbira iz nabora zahtevnejših, tudi ožje specifičnih poglavij iz indoevropske primerjalne slovnice: glasoslovje, naglasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje, skladnja, leksikologija, zgodovinska slovnica slabše ali pozno dokumentiranih oz. študentu težje dostopnih, v osrednjem kurikulu manjšinsko zastopanih indoevropskih jezikov oz. vej indoevropskih jezikov.

Študijsko literaturo posamezni predavatelji predpišejo sproti, in sicer glede na izbrano tematiko posameznega sklopa ob pričetku predavanj. / Bibliography and study resources are provided by each individual instructor. Temeljna študijska literatura / Core references:
• H. Rix et al. Lexikon der indogermanischen Verben. 2. izd. Reichert Verlag. Wiesbaden, 2001.
• D. S. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider. Nomina im indogermanischen Lexikon. Winter Verlag. Heidelberg, 2008.
• G. Dunkel. Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme. Winter Verlag. Heidelberg, 2014.
• M. Meier-Brügger. Indogermanische Sprachwissenschaft. 9. izd. Walter de Gruyter. Berlin/New York, 2010. / Indo-European Linguistics. Walter de Gruyter. Berlin/New York, 2003.
• H. H. Hock. Principles of Historical Linguistics. Mounton De Gruyter. Berlin, 1992.