Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu

Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vogrinčič Čepič Ana, prof. dr. Kovač Mihael

Vsebina

• Definicija knjige.
• Definicija avtorstva in avtorskega dela.
• Definicija založništva in knjigotrštva.
• Metode razmnoževanja besedil v Evropi pred izumom tiska s premičnimi črkami. Izum tiska v Aziji.
• Družbeni in kulturni kontekst Gutenbergovega izuma ter prelom med rokopisno kulturo in kulturo tiska.
• Nastanek komunikacijskega kroga knjige.
• Nastanek avtorskega prava kot regulatorja knjižnozaložniške industrije in industrije informacij.
• Tisk in nastanek zamišljenih skupnosti. Rojstvo industrije informacij.
• Razvoji knjižnih trgov v Evropi in ZDA.
• Nastanek in razvoj digitalnih medijev.