Književnost 2: Periodizacija 2

Književnost 2: Periodizacija 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Predmet uvaja študenta v osnove španske in hispanoameriške književnosti od 19. in 20. stoletja do najsodobnejših literarnih tendenc: kronologija, avtorji, dela.
Romantika: opredelitev pojma; poezija, kratka proza, dramatika; literarni začetki hispanoameriške književnosti.
Modernizem v hispanoameriški književnosti in njegov pomen.
Realizem in naturalizem: opredelitev pojmov; razcvet romana v španski književnosti.
20. stoletje španske književnosti: Španija med 1900 in 1939; književne generacije na začetku stoletja do državljanske vojne; razvoj in specifike povojne književnosti do leta 1975; proza, poezija, gledališče; književnost po letu 1975 – postmodernizem, tendence v prozi, dramatiki in poeziji.
20. stoletje hispanoameriške književnosti: razcvet kratke proze in romana; poezija; vpliv avantgarde; magični realizem; boom hispanoameriške književnosti; postboom.
21. stoletje: sodobne tendence v španski in hispanoameriški književnosti.