Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija

Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji španske in hispanoameriške poezije od njunih začetkov do danes, s poudarkom na umetniških tokovih 19. in 20. stoletja ter s teoretičnimi osnovami poetičnega jezika. Predmet vključuje tudi podrobno analizo posameznih del.

Španska poezija:
- značilnosti španske lirike od začetkov do konca Zlatega veka

Romantika: značilnosti; glavni predstavniki
20. stoletje:
- modernizem in njegov odnos s pesniškimi tendencami v evropski poeziji; glavni predstavniki
- pesniške generacije na prelomu in ob začetku stoletja; generacija 98, dvajsetostoletniki in generacija 27
- povojno pesništvo v Španiji in v izgnanstvu
- pesniška generacija petdesetih let
- Nueve novísimos
- sodobna pesniška produkcija

Hispanoameriška poezija:
20. stoletje:
- eksperimentalna avantgardna in hermetična poezija
- »ultraísmo«: Jorge Luis Borges
- posamezni pesniški izrazi

- BELLINI, GIUSEPPE: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia.
- DEBICKI, ANDREW P.: Historia de la poesía espanola del siglo XX. Madrid: Gredos.
- DÍEZ BORQUE, JOSÉ MARÍA: Comentario de textos literarios: método y práctica. Madrid: Editorial Playor.
- ESTÉBANEZ CALDERÓN, DEMETRIO: Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza Editorial.
- KALENIĆ RAMŠAK, BRANKA: Izbrana poglavja hispanoameriške književnosti 19. in 20. stoletja, FF.
- LÁZARO CARRETER, FERNANDO, CORREA CALDERÓN, EVARISTO: Cómo se comenta un texto literario. Madrid: Cátedra.
- MARCHESE, ANGELO, FORRADELLAS, JOAQUÍN: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona: Ariel.
- PARAÍSO, ISABEL: Comentario de textos poéticos. Gijón: Ediciones Júcar.
- QUILIS, ANTONIO: Métrica espanola. Barcelona: Ariel.
- RICO, FRANCISCO et al.: Historia de la literatura espanola. Barcelona: Ariel.
- VARELA MERINO, ELENA et al.: Manual de métrica espanola, Madrid: Castalia.