Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija

Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Vsebina

Predmet seznanja študenta z zgodovinsko-političnimi, ekonomskimi, družbenimi in kulturnimi značilnostmi sodobne Španije, od začetka tranzicije do danes:
Osnovne geografske značilnosti.
Avtonomne skupnosti Španije.
Zgodovinski oris od leta 1975 do danes.
Družbenopolitični sistem in administrativna ureditev.
Gospodarstvo sodobne Španije.
Vstop v Evropsko skupnost.
Problemi sodobne Španije.
Izbrane teme o družbenih in/ali kulturnih vidikih sodobne Španije.