Latinski jezik 4

Latinski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Isak Kres Jelena, lekt. Šega Čeh Barbara

Prevajanje: Ob branju latinskih besedil in napisov, tako antičnih kot novejših, študenti se uvajajo v razumevanje in prevajanje besedil, pomembnih za študij zgodovine, posebej še tistih, ki se nanašajo na slovensko nacionalno zgodovino.

- Dušan Kos, Celjska knjiga listin I, Ljubljana, Celje 1996.
- Anton Ožinger, Vizitacijski zapisniki Savinjskega arhidiakonata Goriške nadškofije, Ljubljana 1991.
- B. Čop, Aurea Roma, FF, Ljubljana 2005.
- S. Kopriva, Latinska slovnica, DZS, Ljubljana 1976.
- Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003.
- F. Bradač, Latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 1980.
- D. Butkovič, Slovensko-latinski slovar, Deželni šolski urad, Trst 1980.
- Izbrana latinska besedila in komentarji k posameznim besedilom.
- Antika: Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998.
- B. Avbelj, Sentence: modrosti starih Rimljanov, Modrijan, Ljubljana 2003.