Latinski jezik III

Latinski jezik III

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Vsebina

Latinska morfologija:
deponentniki in poldeponentniki, nepravilni in nepopolni glagoli.

Latinska sintaksa:
Sklad krajevnih imen, aktivna in pasivna opisna sprega, accusativus in nominativus cum infinitivo, želelni stavki, odvisni stavki: odvisni vprašalni, posledični, namerni, vzročni, časovni, pogojni, pogojno-želelni, dopustni, primerjalni in oziralni stavki, participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundivni sklad, supin, relativna zveza.