Latinski jezik IV

Latinski jezik IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Prevajanje:
Ob branju in prevajanju najprej lažjih virov študentje utrjujejo in poglabljajo znanje, ki so si ga pridobili v prvih treh semestrih, in se s tem uvajajo v branje in razumevanje malo težjih tekstov, pomembnih za študij umetnostne zgodovine.

Rimska književnost:
Pregled latinske književnosti, življenjepisi in dela posameznih obravnavanih avtorjev, komentarji izbranih besedil.

Temeljna literatura / Basic manuals:
- B. Čop: Aurea Roma, FF, Ljubljana, 2000.
- S. Kopriva: Latinska slovnica, DZS, Ljubljana, 1976.
- Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana, 2003.
- Izbrana latinska besedila in komentarji k posameznim besedilom

Priporočena literatura / Advised manuals:
- F. Bradač: Slovensko-latinski slovar, DZS Ljubljana, 1973.
- D. Butkovič: Slovensko-latinski slovar, Deželni šolski urad, Trst 1980.
- F. Wiesthaler: Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana, 1993-.

En večji tujejezični slovar, npr. / A larger dictionary in a foreign language such as:
- Oxford Latin Dictionary, ed. Glare. P.G.W., Clarendon Press, Oxford, 1996.
- F. Gaffiot: Dictionnaire latin – français, Hachette, Paris, 1995.
- Menge – Güthling: Enzyklopädisches Wörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache, Langenscheidt, Berlin-Schönberg, 1963.

Ostalo: / Other resources:
- J. Schmidt: Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995.
- Antika: Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998.
- B. Avbelj: Antična imena po slovensko, Modrijan, Ljubljana, 1997.
- B. Avbelj: Sentence: modrosti starih Rimljanov, Modrijan, Ljubljana, 2003.
- B. Riposati: Zgodovina latinske književnosti, D. Alighieri, Trst, 1983.