Lektorske vaje I/2

Lektorske vaje I/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Obdelava naslednjih konverzacijskih tem:
Študij, delo, prosti čas, Storitve, Obleka naredi človeka, Spomini in načrti, Osnovne informacije o slovaški in tradicijah
Slovnica:
Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini v vseh sklonih, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni

Renáta Kamenárová &kol.: Krížom krážom A1, Bratislava 2018 COBISS.SI-ID – 100050947
Helena Ivoríková &kol.: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009 COBISS.SI-ID 54290786
Ľudmila Žigová: Slovenčina pre cudzincov. Pravopisná a gramatická cvičebnica (2009) COBISS.SI-ID 83442435
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004 COBISS.SI-ID 214514944
Eva Tibenská: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka, I. diel, Morfológia, Oddelek za slavistiko, Ljubljana 2018. COBISS.SI-ID 298615040

Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka, Matica slovenská, 2003 COBISS.SI-ID 28678701 iz 2003
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2000. COBISS.SI-ID 20350765 iz 2000
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976.COBISS.SI-ID 9446401