Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 3

Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Poglabljanje znanja o strukturi poljskega jezika – poznavanje novih sintaktično - semantičnih funkcij sklonov, želelnega in velelnega naklona glagola, ponavljalnih glagolov, novih modalnih glagolov, neosebnih oblik glagola, tvorba in raba deležnikov, trpnega načina.
Nadgradnja leksikalnega fonda iz znanih in novih področij (ljudje – zunanjost in značaj, prosti čas, zdravje, družina, vreme, letni časi, korespondenca ipd.).
Branje in pisanje besedil srednje zahtevnostne stopnje.
Dopolnjevanje in utrjevanje pravil poljskega pravopisa (pisanje po nareku).
Spodbujanje samostojnega dela študentov pri širjenju znanja o poljski kulturi in izpopolnjevanju njihovega znanja poljskega jezika (predvajanje originalnih filmov in pripravljenih posnetkov).

Skorupa E., Lipińska E., Polski bez tajemnic 1–2, Kraków 2010.
Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców, Kraków 2014
Lipińska E., Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu, Kraków 2010.
Guziuk-Świca B., Kwiatkowska K., Roczniak A., Maćkowicz M., Język polski bez granic. Poziom B1 (część 1 i 2, kl. IX i X), Lublin 2020.
Wilczyńska B., Rok w Polsce. Kulturowa podróż po świętach, zwyczajach i wydarzeniach, 2020.
Hofmański W., Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań 2022.