Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4

Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

Nadgrajevanje znanja o poljskem glagolu: uporaba glagolskega vida (tvorba in pretvorba vidskih parov), spremenljivosti pomena glagola z dodajanjem glagolskih predpon, izražanje različnih stavčnih razmerij in njihovo parafraziranje, uporaba poročanega govora, poznavanje naslonskega niza.
Izpopolnjevanje sposobnosti intuitivne uporabe slovnice.
Nadgradnja leksikalnega fonda iz strokovnih področij (izobraževanje, aktualno kulturno in politično življenje, mediji, ekologija, zdravo življenje, stereotipi, uspeh, vera ipd.)
Obdelava zahtevnejših konverzacijskih tem s poudarkom na razvijanju spretnosti diskutiranja, vrednotenja, komentiranja ipd.).
Izpopolnjevanje zmožnosti ustreznega in individualiziranega jezikovnega odziva v novih govornih položajih.
Poslušanje besedil in njihovo razumevanje.
Del ur pri tem predmetu je namenjen vajam iz prevajanja v slovenščino, pri čemer so besedila, ki jih študentje prevajajo v drugem letniku, manj zahtevna, usmerjena zlasti na spoznavanje poljske družbe in kulture.
Študentje se učijo dela z različnimi prevajalskimi orodji, prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma. Prevajanje je izključno enosmerno – iz poljščine v slovenščino.