Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša, doc. dr. Kokole Stanko, doc. dr. Mahnič Katja, doc. dr. Novak Klemenčič Renata, doc. dr. Vidrih Rebeka, izr. prof. dr. Žerovc Beti, prof. dr. Germ Martin, prof. dr. Klemenčič Matej, prof. dr. Kreft Lev, prof. dr. Štefanac Samo

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela. Pri izbiri teme magistrskega dela se lahko upošteva tudi afinitete študenta glede njegove poklicne usmeritve.

Izbor literature se bo prilagajal izbrani temi. / The readings are chosen according to the topic of the thesis.