Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Vsebina

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme. Poseben poudarek je na interdisciplinarnosti.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.