Marketing za bibliotekarje in založnike

Marketing za bibliotekarje in založnike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

• definicija in namen marketinga
• trženjski splet
• značilnosti marketinga v založbah
• značilnosti marketinga v knjižnicah
• stiki z javnostjo za založnike in bibliotekarje
• cilji marketinga
• načrtovanje in izvajanje marketinških akcij v knjižnicah in založbah
• marketinško raziskovanje
• spletni marketing za založnike in bibliotekarje
• marketing s pomočjo družbenih medijev za založnike in biblioekarje
• tržne raziskave in uporabniške študije
• vrednotenje marketinga

1. Baverstock, A (2015). How to Market Books. London: Koga page. COBISS.SI-ID - 63512930
2. Kotler, P. (1998). Marketing management – trženjsko upravljanje: analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor. Slovenska knjiga. COBISS.SI-ID - 75452416
3. Potter, N.(2012). The Library Marketing Toolkit. London: Facet. COBISS.SI-ID - 264914432