Mednarodni interdisciplinarni seminar

Mednarodni interdisciplinarni seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki interdisciplinarnega enotedenskega intenzivnega seminarja, ki poteka v okviru programa. Študenti predstavijo svoje teme oziroma magistrske naloge ter o njih razpravljajo. Poleg predstavitev potekajo ekskurzije, kjer se odvijajo predavanja in diskusije, ki temeljijo na študijsko relevantnih spomenikih, predmetih ali besedilih v muzejih ali na arheoloških najdiščih. Na ta način se študenti vseh univerz v programu Evropskega magisterija iz klasičnih kultur vključujejo v sistematičen dialog – ne le z neposrednimi mentorji, temveč tudi z drugimi znanstveniki, ki sodelujejo v programu, in z drugimi magistrskimi študenti. Skupni seminar praviloma poteka enkrat na študijsko leto na različnih lokacijah v državah univerz, vključenih v program.