Moderni italijanski jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. dr. Stanič Daša, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Osnove fonologije in italijanskega pravopisa.
Morfologija in sintaksa člena, samostalnika, kakovostnega pridevnika in nekaterih drugih pridevnikov oz. zaimkov (kazalni, svojilni, klicalni, vprašalni)

1. Dardano M., Trifone P., La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, 1997, str. 306–366, 679-699
2. Salvi G., Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Il Mulino, 2004, str. 45-119,
3. Maiden M., Robustelli C., A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, 2000, str. 4-20, 219–284.
4. Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Novara: Garzanti Linguistica (2011), str. 91-175.
4. D'Achille P., L'italiano contemporaneo, Il Mulino, 2003, str. 116–123.
5. Kenda J., Vaje iz morfosintakse italijanskega jezika. Ljubljana: ZALOŽBA FF, Zbirka učbeniki (2013).
6. Italijanski jezik, Slovnične strukture, besedje, kontrastiranje (dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu za maturo, Državni izpitni center, 2001, str. 61–83, 91–116, 126-130

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.