Moderni italijanski jezik 3

Moderni italijanski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Morfologija in sintaksa predloga in medmeta. Osnove italijanske fonologije. Osnove besedotvorja.